2017

Uchwała Nr XXXVII/364/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Uchwała Nr XXXVII/364/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

zal. nr 1 do uch. 364

uzasadnienie do uch. nr 364

Lista wiadomości