2017

Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2016 rok.
Lista wiadomości