2017

Uchwała nr XXXVII/362/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała nr XXXVII/362/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Lista wiadomości