2017

Uchwała Nr XXXV/352/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 201

Uchwała Nr XXXV/352/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Uchwały Nr XXXI/316/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.,Uchwały Nr XXXIII/332/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwały Nr XXXIV/344/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.

zal. nr 1 

zal. nr 1 a

zal. nr 2 

zal. nr 2 a

zal. nr 2 b 

zal. nr 4

Lista wiadomości