2017

Uchwała Nr XXXV/359/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesien

Uchwała Nr XXXV/359/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu przez Gminę Komorniki.
Lista wiadomości