2017

Uchwała Nr XXXV/357/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XVI/179/2016

Uchwała Nr XXXV/357/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki" uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki".

zal. do uch. 357_PGN (zmiana)

zal. do uch. 357_Suplement do PGN (zmiana)

Lista wiadomości