2017

Uchwała Nr XXXV/356/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XXXV/356/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy  Komorniki.

Uzasadnienie do uch. nr 356

zal. nr 1 do uch. nr 356

zal. nr 2 do uch. nr 356

zal. nr 3 do uch. nr 356

zal. nr 4 do uch. nr 356

Lista wiadomości