2017

Uchwała Nr XXXV/355/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Uchwała Nr XXXV/355/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uch. nr 355

zal. nr 1 do uch. nr 355

zal. nr 2 do uch. nr 355

zal. nr 3 do uch. nr 355

zal. nr 4 do uch. nr 355

Lista wiadomości