2017

Uchwała Nr XXXIV/348/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewi

Uchwała Nr XXXIV/348/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska.

zal. do uch. nr 348 mapa

Lista wiadomości