2017

Uchwała Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki".

Uzasadnienie do uch. nr 341

Lista wiadomości