2017

Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejsc

Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do uch. nr 339

zal. do uch. nr 339 mapa

Lista wiadomości