2017

Uchwała Nr XXXIII/338/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolne

Uchwała Nr XXXIII/338/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.

uzasadnienie do uch. nr 338

zal. nr 1 do uch. nr 338

zal. nr 2 do uch. nr 338

zal. nr 3 do uch. nr 338

Lista wiadomości