2017

Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej,

Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Słonecznej i Spokojnej.

Uzasadnienie do uch. nr 335

zal. nr 1 do uch. 335

zal. nr 2 do uch. 335

zal. nr 3 do uch. 335

Lista wiadomości