2017

Uchwała Nr XXXIII/334/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXIII/334/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
Lista wiadomości