2017

Uchwała Nr XXXIII/333/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletni

Uchwała Nr XXXIII/333/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia  29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1 do uch. nr 333

zal. nr 2 do uch. nr 333

objaśnienie do uch. nr 333

Lista wiadomości