2017

Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na

Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Uchwały Nr XXXI/316/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.

zal. nr 1 

zal. nr 1 a

zal. nr 2

zal. nr 2 a

zal. nr 2 b

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 6

zal. nr 7

Lista wiadomości