2017

Uchwała Nr XXXII/330/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XXXII/330/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.
Lista wiadomości