2017

Uchwała Nr XXXI/329/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/283/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016 roku w sprawie powierzenia

Uchwała Nr XXXI/329/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/283/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016 roku w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o. o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na administrowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki.
Lista wiadomości