2017

Uchwała Nr XXXI/328/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele socjalno bytowe oraz dla celów produkcji rolnej.

Uchwała Nr XXXI/328/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele socjalno bytowe oraz dla celów produkcji rolnej. 
Lista wiadomości