2017

Uchwała Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsięb

Uchwała Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa  Usług Komunalnych Komorniki Spółka z o.o. w Komornikach.
Lista wiadomości