2017

Uchwała Nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powia

Uchwała Nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P.
Lista wiadomości