2017

Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uch. nr 325

zal. do uch. nr 325

Lista wiadomości