2017

Uchwała Nr XXXI/324/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie

Uchwała Nr XXXI/324/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie Komorniki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uzasadnienie do uch. nr 324

Lista wiadomości