2017

Uchwała Nr XXXI/323/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych o

Uchwała Nr XXXI/323/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uzasadnienie do uch. nr 323

Lista wiadomości