2017

Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju

Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.

zal. nr 1 

zal. nr 2

zal. nr 3

Pozytywna opinia Wlkp. Kuratorium Oświaty dot. projektu dostosowania sieci szkół podstaowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Lista wiadomości