2017

Uchwała Nr XXXI/321/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie u

Uchwała Nr XXXI/321/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej  i Wschodniej.

zal. do uch. nr 321 mapa

Lista wiadomości