2017

Uchwała Nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrze

Uchwała Nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej i Wspólnej.
Lista wiadomości