2017

Uchwała Nr XXXI/318/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawieupoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. w Komornikach do złożenia wniosku o dofina

Uchwała Nr XXXI/318/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawieupoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.  w Komornikach do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Lista wiadomości