2017

Uchwała Nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie

Uchwała Nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia  29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

objaśnienia do uch. nr 317

Lista wiadomości