2017

Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie

Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej.

zal. do uch. nr 314 mapa

Lista wiadomości