2017

Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic

Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej.

zal. do uch. nr 313 mapa

Lista wiadomości