Uchwała Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/435/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłat

Uchwała Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/435/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.
Lista wiadomości