2017

Uchwała Nr XXX/309/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych,

Uchwała Nr XXX/309/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.
Lista wiadomości