2013

UCHWAŁA NR XXXII/287/2013 w sprawie: podziału Gminy Komorniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA  NR XXXII/287/2013
Lista wiadomości