2019

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komorniki za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Policji za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Komornikach za 2019 rok.

Treść sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2019r.

Treść sprawozdania.