2018

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Policji za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Policji za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiostrwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiostrwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. za 2018 rok.

Errata do sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2018 rok.

Sprawozdanie z dizałalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2018 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Asystenta Rodziny

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarneg do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Komorniki za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za 2018 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2