Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Psychologa za 2017r.

Sprawozdanie z działaności Asystenta Rodziny za 2017r.

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r.