Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach za 2017r.

zal. nr 1

zal. nr 2