2017

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach za 2017r

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Policji w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Policji w Komornikach za 2017r. cz. I

Sprawozdanie z działalności Policji w Komornikach za 2017r. cz. II

 

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach za 2017r.

zal. nr 1

zal. nr 2

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Psychologa za 2017r.

Sprawozdanie z działaności Asystenta Rodziny za 2017r.

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki w roku 2017.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki w roku 2017.