2016

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o .o. w Komornikach.

Treść sprawozdani (wersja uzupełniona)

Bilans za 2016r.

Rachunek zysków i strat za 2016r.

Sprawozdanie z działalności Policji w roku 2016.

Treść sprawozdania cz. I

Treść sprawozdania cz. II

Treść sprawozdania cz. III

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach w 2016r.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach w 2016r.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Komornikach w roku 2016.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach w roku 2016.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki w roku 2016.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach w roku 2016.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Komorniki - rok szkolny 2015/2016.

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Komorniki - rok szkolny 2015/2016.