2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Komorniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Komorniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Komisariatu Policji w Komornikach

Treść sprawozdania - cz. 1

Treść sprawozdania - cz. 2

Legenda do sprawozdania

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

Treść sprawozdania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Straży Gminnej w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

Treść sprawozdania

Treść sprawozdania - psycholog

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o o.

Treść sprawozdania

Korekta do sprawozdania

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Komorniki - rok szkolny 2014/2015

Treść sprawozdania