2014

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Komorniki - rok szkolny 2013/2014

Treść sprawozdania

Ocena zasobów pomocy społecznej

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Komisariatu Policji w Komornikach

Treść sprawozdania - cz. 1

Treść sprawozdania - cz. 2

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Straży Gminnej w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o o.

Treść sprawozdania