2013

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Komorniki - rok szkolny 2012/2013

Treść sprawozdania

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Komornikach

treść

Sprawozdanie Straży Gminnej w Komornikach

treść

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

treść

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

treść

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

treść

Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o o.

treść