2012

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach za 2012 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury cz. I- sprawizdania

II-cz. sprawozdania

III-cz. sprawozdania

IV-cz. sprawozdania