2012

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Komornikach sp. z o.o. za 2012 r.

Sprawozdania Przedsziębiorstwa Usług Komunalnych

Sprawozdanie Straży Gminnej za 2012 r.

Sprawozdania Straży Gminnej

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.

Sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach za 2012 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury cz. I- sprawizdania

II-cz. sprawozdania

III-cz. sprawozdania

IV-cz. sprawozdania

Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Komorniki za 2012 r.

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki za 2012 r.

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji