Instytucji i Placówek Kultury

Instytucji i Placówek Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Komorniki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 poz. 862 t.j.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (poniedziałek 8:30 – 16:30, wtorek-piątek 7.15 – 15.15) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Komorniki - plik pdf

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Komorniki - plik doc