Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Informacje o dotacji przedszkolnejModyfikacja dokumentu2018-11-16 15:05:11
2018.11.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki"Publikacja dokumentu2018-11-16 13:21:52
2018.11.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki"Modyfikacja dokumentu2018-11-16 13:11:54Agnieszka Skrzypczak
2018.11.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki"Modyfikacja dokumentu2018-11-16 12:33:00Agnieszka Skrzypczak
2018.11.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki"Modyfikacja dokumentu2018-11-16 11:59:25Agnieszka Skrzypczak
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejPublikacja dokumentu2018-11-16 08:48:01
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejModyfikacja dokumentu2018-11-16 08:42:06Kaśki KK
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejModyfikacja dokumentu2018-11-16 08:41:31Kaśki KK
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejModyfikacja dokumentu2018-11-16 08:38:53Kaśki KK
2018.11.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki"Utworzenie dokumentu2018-11-16 08:26:20Agnieszka Skrzypczak
2018.10.12 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki "Usunięcie dokumentu2018-11-16 08:19:18Agnieszka Skrzypczak
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejModyfikacja dokumentu2018-11-16 08:14:30Kaśki KK
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejModyfikacja dokumentu2018-11-16 08:12:44Kaśki KK
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejModyfikacja dokumentu2018-11-16 08:11:57Kaśki KK
2018.11.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. ŁęczyckiejUtworzenie dokumentu2018-11-16 08:03:55Kaśki KK
2018.10.12 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki "Modyfikacja dokumentu2018-11-16 08:03:13Agnieszka Skrzypczak
2018.10.12 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki "Utworzenie dokumentu2018-11-16 08:01:31Agnieszka Skrzypczak
Projekt uchwały Nr I//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.Publikacja dokumentu2018-11-15 14:36:21
Projekt uchwał Nr I//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Komorniki.Publikacja dokumentu2018-11-15 14:36:07
Projekt uchwały Nr I//2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków poszczególnych komisji Rady Gminy Komorniki.Publikacja dokumentu2018-11-15 14:36:01