Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
17.12.2021r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji celu publ. budowy odcinka sieci wodociągowej śr. 400 mm w działce nr 37 w SzreniawieModyfikacja dokumentu2022-01-17 14:47:50Kaśki KK
17.01.2022r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publ. dla budowy odcinka sieci gazowej śr/c dn 63 PE w Chomęcicach dz. 543/18, 118/4, 179/5Modyfikacja dokumentu2022-01-17 14:47:24Kaśki KK
17.01.2022r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publ. dla budowy odcinka sieci gazowej śr/c dn 63 PE w Chomęcicach dz. 543/18, 118/4, 179/5Modyfikacja dokumentu2022-01-17 14:46:42Kaśki KK
17.01.2022r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publ. dla budowy odcinka sieci gazowej śr/c dn 63 PE w Chomęcicach dz. 543/18, 118/4, 179/5Modyfikacja dokumentu2022-01-17 14:44:28Kaśki KK
17.01.2022r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publ. dla budowy odcinka sieci gazowej śr/c dn 63 PE w Chomęcicach dz. 543/18, 118/4, 179/5Utworzenie dokumentu2022-01-17 14:42:57Kaśki KK
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych... (Zarz. Nr 463/2022).Modyfikacja dokumentu2022-01-17 14:25:46
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych ... (Zarz. Nr 464/2022).Modyfikacja dokumentu2022-01-17 14:24:40
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych ... (Zarz. Nr 464/2022).Publikacja dokumentu2022-01-17 14:23:15
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych ... (Zarz. Nr 464/2022).Utworzenie dokumentu2022-01-17 14:22:40
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych... (Zarz. Nr 463/2022).Modyfikacja dokumentu2022-01-17 14:12:35
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych... (Zarz. Nr 463/2022).Publikacja dokumentu2022-01-17 14:10:21
2022.01.17 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu... (Zarz. Nr 462/2022).Publikacja dokumentu2022-01-17 14:10:16
2022.01.17 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych... (Zarz. Nr 463/2022).Utworzenie dokumentu2022-01-17 14:08:09
2022.01.17 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu... (Zarz. Nr 462/2022).Utworzenie dokumentu2022-01-17 13:40:14
2022.01.14 Zawiadomienie z 10 KPA do spr. IK.6220.16.2021 wydania decyzji o środ. uwar. dla przed. określonego jako: „Budowa zespołu mag. – prod. - usług. z infrast. tech. oraz segm. biur. – Utworzenie dokumentu2022-01-14 12:38:14Karolina Wiścicka
2022.01.14 Zawiadomienie z 10 KPA do spr. IK.6220.16.2021 wydania decyzji o środ. uwar. dla przed. określonego jako: „Budowa zespołu mag. – prod. - usług. z infrast. tech. oraz segm. biur. – Publikacja dokumentu2022-01-14 12:37:08Karolina Wiścicka
Plany zamówień publicznychModyfikacja dokumentu2022-01-14 11:40:31Agnieszka Skrzypczak
Plan zamówień publicznych na 2022 rokModyfikacja dokumentu2022-01-14 11:38:26Agnieszka Skrzypczak
Plan zamówień publicznych na 2022 rokModyfikacja dokumentu2022-01-14 11:38:17Agnieszka Skrzypczak
Plan zamówień publicznych na 2022 rokUtworzenie dokumentu2022-01-14 11:37:42Agnieszka Skrzypczak