Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
2020.04.02 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 184.2020).Publikacja dokumentu2020-04-03 10:38:11
2020.04.02 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 184.2020).Modyfikacja dokumentu2020-04-03 10:37:51
2020.04.02 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 184.2020).Utworzenie dokumentu2020-04-03 10:27:20
2020.03.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Budowę boiska piłkarskiego wraz z budynkiem pomocniczym w Szreniawie"Modyfikacja dokumentu2020-04-03 09:52:47Agnieszka Skrzypczak
2020.03.31 - W sprawie ustalenia zasad wykonywania przez pracowników Urzędu Gminy Komorniki pracy zdalnej poza Urzędem Gminy Komorniki (Zarz. Nr 183/2020).Publikacja dokumentu2020-04-03 08:42:29
2020.03.31 - W sprawie ustalenia zasad wykonywania przez pracowników Urzędu Gminy Komorniki pracy zdalnej poza Urzędem Gminy Komorniki (Zarz. Nr 183/2020).Utworzenie dokumentu2020-04-03 08:42:12
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.Modyfikacja dokumentu2020-04-02 12:21:43Adrianna Klupsch
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.Modyfikacja dokumentu2020-04-02 12:20:37Adrianna Klupsch
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.Publikacja dokumentu2020-04-02 11:17:13
ROS.0003.10.2020 interpelacja w spr. zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami pandemii.Publikacja dokumentu2020-04-02 11:16:20
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.Utworzenie dokumentu2020-04-02 10:18:39Adrianna Klupsch
ROS.0003.10.2020 interpelacja w spr. zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami pandemii.Utworzenie dokumentu2020-04-02 08:14:28Adrianna Klupsch
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 rokPublikacja dokumentu2020-04-01 12:58:21Paulina Pniewska
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 rokUtworzenie dokumentu2020-04-01 12:58:03Paulina Pniewska
2020.03.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Budowę boiska piłkarskiego wraz z budynkiem pomocniczym w Szreniawie"Modyfikacja dokumentu2020-04-01 09:10:37Agnieszka Skrzypczak
2020.03.31 Zawiadomienie RDOŚ do sprawy nr WOO-II.420.17.2020.JC.2 O DEC. ŚROD. DLA PRZED. POLEG. NA PRZYSTOSOWANIU POZNAŃSKIEGO WĘAŁA kOLEJOWEGO DO OBSŁUGI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCIModyfikacja dokumentu2020-03-31 12:54:03Karolina Wiścicka
2020.03.31 Zawiadomienie RDOŚ do sprawy nr WOO-II.420.17.2020.JC.2 O DEC. ŚROD. DLA PRZED. POLEG. NA PRZYSTOSOWANIU POZNAŃSKIEGO WĘAŁA kOLEJOWEGO DO OBSŁUGI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCIUtworzenie dokumentu2020-03-31 12:53:30Karolina Wiścicka
2020.03.31 Zawiadomienie RDOŚ do sprawy nr WOO-II.420.17.2020.JC.2 O DEC. ŚROD. DLA PRZED. POLEG. NA PRZYSTOSOWANIU POZNAŃSKIEGO WĘAŁA kOLEJOWEGO DO OBSŁUGI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCIPublikacja dokumentu2020-03-31 12:53:28Karolina Wiścicka
2020.03.31 - W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 (Zarz. Nr 182/2020).Modyfikacja dokumentu2020-03-31 12:03:37
2020.03.31 - W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 (Zarz. Nr 182/2020).Publikacja dokumentu2020-03-31 12:02:39