Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rModyfikacja dokumentu2019-11-19 12:50:33Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rModyfikacja dokumentu2019-11-19 12:46:51Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Gminą Dopiewo w zakresie loUtworzenie dokumentu2019-11-19 12:05:06Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu Utworzenie dokumentu2019-11-19 12:03:06Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kwiatowa” drodze położonej na terenie miejscowości Głuchowo.Utworzenie dokumentu2019-11-19 12:00:35Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/113/82019 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia pUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:58:02Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Komorniki na rok 2020.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:56:36Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Komorniki na rok 2020.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:54:36Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publiUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:53:28Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:51:52Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:50:48Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:49:11Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, w drodze bezprzetargowej lokalu, zlokalizowanego na nieruchomośUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:47:43Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego, zlokalizoUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:46:21Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, zlokalizowanego na nieruchomoścUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:44:51Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowościUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:41:59Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:37:50Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: PasieUtworzenie dokumentu2019-11-19 11:33:57Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:29:54Adrianna Klupsch
Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.Utworzenie dokumentu2019-11-19 11:29:01Adrianna Klupsch