Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
04.12.2020r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odc. sieci energetycznej nn-0,4kV w Rosnowie dz. 4, 3/160 do 3/164Modyfikacja dokumentu2020-12-03 15:53:31Kaśki KK
04.12.2020r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odc. sieci energetycznej nn-0,4kV w Rosnowie dz. 4, 3/160 do 3/164Modyfikacja dokumentu2020-12-03 15:53:10Kaśki KK
04.12.2020r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odc. sieci energetycznej nn-0,4kV w Rosnowie dz. 4, 3/160 do 3/164Utworzenie dokumentu2020-12-03 15:52:26Kaśki KK
2020.12.03 Zapytanie do organów uzgadniających o koniecz. sporządzenia ooś IK.6220.19.2020 do spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. hali mag. z częścią socj. biur. w KomornUtworzenie dokumentu2020-12-03 13:25:41Karolina Wiścicka
2020.12.03 Zapytanie do organów uzgadniających o koniecz. sporządzenia ooś IK.6220.19.2020 do spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. hali mag. z częścią socj. biur. w KomornPublikacja dokumentu2020-12-03 13:25:40Karolina Wiścicka
2020.12.03 Zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego IK.6220.19.2020 do spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. hali mag. z częścią socj. biur. w Komornikach.Modyfikacja dokumentu2020-12-03 13:20:34Karolina Wiścicka
2020.12.03 Zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego IK.6220.19.2020 do spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. hali mag. z częścią socj. biur. w Komornikach.Utworzenie dokumentu2020-12-03 13:19:53Karolina Wiścicka
2020.12.03 Zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego IK.6220.19.2020 do spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. hali mag. z częścią socj. biur. w Komornikach.Publikacja dokumentu2020-12-03 13:19:51Karolina Wiścicka
Uchwała Nr XXX/273/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie nadania nazwy dla ulic: „ul.Miedziana” i „ul.Srebrna” w miejscowości Komorniki.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:02:28Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/272/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021 rok.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:02:24Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/271/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:02:19Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/270/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:02:15Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/269/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki na lata 2021 – 2025”.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:02:10Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/268/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Miastem Luboń w zakresie loPublikacja dokumentu2020-12-03 10:02:05Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/267/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorsPublikacja dokumentu2020-12-03 10:02:01Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/266/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:01:55Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/265/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.Publikacja dokumentu2020-12-03 10:01:50Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/264/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wspólnej realizacji inwPublikacja dokumentu2020-12-03 10:01:45Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/263/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/315/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zobowiązania o udziePublikacja dokumentu2020-12-03 10:01:40Paulina Pniewska
Uchwała Nr XXX/262/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych naPublikacja dokumentu2020-12-03 10:01:36Paulina Pniewska