Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr XLII/371/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki.Publikacja dokumentu2021-09-16 15:03:30
Uchwała Nr XLII/370/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/353/2021 Rady Gminy Komorniki w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2Publikacja dokumentu2021-09-16 15:03:25
Uchwała Nr XLII/369/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Publikacja dokumentu2021-09-16 15:03:20
Uchwała Nr XLII/368/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komPublikacja dokumentu2021-09-16 15:03:15
Uchwała Nr XLII/367/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Plewiska na okrePublikacja dokumentu2021-09-16 15:03:11
Uchwała Nr XLII/366/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2021/2022.Publikacja dokumentu2021-09-16 15:03:05
Uchwała Nr XLII/365/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rPublikacja dokumentu2021-09-16 15:03:00
Uchwała Nr XLII/364/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany WPF Gminy Komorniki na lata 2021-2027.Publikacja dokumentu2021-09-16 15:02:55
Uchwała Nr XLI/362/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 września 2021r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Komorniki.Publikacja dokumentu2021-09-16 15:02:49
Uchwała Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.Publikacja dokumentu2021-09-16 15:02:42
Uchwała Nr XLII/371/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki.Utworzenie dokumentu2021-09-16 15:00:16Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
Uchwała Nr XLII/370/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/353/2021 Rady Gminy Komorniki w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2Utworzenie dokumentu2021-09-16 14:52:10Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
Uchwała Nr XLII/369/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Utworzenie dokumentu2021-09-16 14:47:31Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
Uchwała Nr XLII/368/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komUtworzenie dokumentu2021-09-16 14:41:23Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
2021.09.16 Zawiadomienie z art. 10 KPA do spr. IK.6220.10.2021 - wydania dec. o środ. uwar. dla przed.: „ Posad. i użytk. automatu galwanizerskiego do cynkowania bębnowegoz systemem oczyszczaUtworzenie dokumentu2021-09-16 14:30:00Karolina Wiścicka
2021.09.16 Zawiadomienie z art. 10 KPA do spr. IK.6220.10.2021 - wydania dec. o środ. uwar. dla przed.: „ Posad. i użytk. automatu galwanizerskiego do cynkowania bębnowegoz systemem oczyszczaPublikacja dokumentu2021-09-16 14:29:51Karolina Wiścicka
Uchwała Nr XLII/367/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Plewiska na okreUtworzenie dokumentu2021-09-16 14:29:34Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
Uchwała Nr XLII/366/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2021/2022.Utworzenie dokumentu2021-09-16 14:25:12Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
Uchwała Nr XLII/365/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rUtworzenie dokumentu2021-09-16 14:20:35Kamila Polowy podinspektor ds. społecznych
2021.009.16 Opinia RDOŚ w spr. konieczn. sporz. ooś dla spr. IK.6220.10.2021 - wydania decyzji o środ. uwar. dla przed.: „ Posad. i użytk. automatu galwanizer. do cynkowania bębnowego wraz zUtworzenie dokumentu2021-09-16 14:17:03Karolina Wiścicka