Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
17.05.2019 r. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wiaduktu kolejowego w PlewiskachPublikacja dokumentu2019-05-17 12:50:14
17.05.2019 r. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wiaduktu kolejowego w PlewiskachModyfikacja dokumentu2019-05-17 12:47:31Kaśki KK
17.05.2019 r. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wiaduktu kolejowego w PlewiskachUtworzenie dokumentu2019-05-17 12:45:03Kaśki KK
2019.05.16 - W sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowych na stanowiska: dyrektora SP w Chomęcicach, dyretora SP nr 2 w Komornikach i dyrektora SP nr 2 w Plewiskach (Zarz. Nr 4Publikacja dokumentu2019-05-16 13:15:45
2019.05.13 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do dzierżawy (Zarz. Nr 48/2019).Publikacja dokumentu2019-05-16 13:15:41
2019.05.16 - W sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowych na stanowiska: dyrektora SP w Chomęcicach, dyretora SP nr 2 w Komornikach i dyrektora SP nr 2 w Plewiskach (Zarz. Nr 4Utworzenie dokumentu2019-05-16 13:14:44
2019.05.13 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do dzierżawy (Zarz. Nr 48/2019).Modyfikacja dokumentu2019-05-16 13:02:15
Interepelacja w sprawie dzierżawionej działki w miejcowości Plewiska.Modyfikacja dokumentu2019-05-16 12:41:21Adrianna Klupsch
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 23Publikacja dokumentu2019-05-16 12:33:59
Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.Publikacja dokumentu2019-05-16 12:33:54
2019.05.13 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do dzierżawy (Zarz. Nr 48/2019).Utworzenie dokumentu2019-05-16 12:12:08
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 23Modyfikacja dokumentu2019-05-16 12:11:12Adrianna Klupsch
Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.Modyfikacja dokumentu2019-05-16 12:10:08Adrianna Klupsch
2019.05.15 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyPublikacja dokumentu2019-05-15 14:29:51Paulina Pniewska
2019.05.15 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyModyfikacja dokumentu2019-05-15 12:50:55Kaśki KK
2019.05.15 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyUtworzenie dokumentu2019-05-15 12:44:10Kaśki KK
2019.04.30 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Budowę windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach"Modyfikacja dokumentu2019-05-15 11:59:01Agnieszka Skrzypczak
Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.Modyfikacja dokumentu2019-05-15 10:20:53Adrianna Klupsch
Protokół z VIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r.Publikacja dokumentu2019-05-15 10:08:36
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 23Utworzenie dokumentu2019-05-15 09:21:41Adrianna Klupsch