Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
2020.09.21 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 października 2017 r. zmienionego Zarządzeniami Nr 297/2018, Nr 395/2018 oraz Nr 130/2019 dotyczącego powoPublikacja dokumentu2020-09-23 11:03:20
2020.09.21 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 października 2017 r. zmienionego Zarządzeniami Nr 297/2018, Nr 395/2018 oraz Nr 130/2019 dotyczącego powoModyfikacja dokumentu2020-09-23 11:02:54
2020.09.22 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon 3-osobowego do siedziby Zamawiającego"Modyfikacja dokumentu2020-09-23 10:36:05Agnieszka Skrzypczak
2020.09.22 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon 3-osobowego do siedziby Zamawiającego"Modyfikacja dokumentu2020-09-23 10:35:02Agnieszka Skrzypczak
2020.09.22 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon 3-osobowego do siedziby Zamawiającego"Publikacja dokumentu2020-09-22 12:23:30
2020.09.22 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon 3-osobowego do siedziby Zamawiającego"Modyfikacja dokumentu2020-09-22 12:22:31Agnieszka Skrzypczak
2020.09.22 - W sprawie zmianu składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 231/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Zarz. Nr 245/2020).Publikacja dokumentu2020-09-22 12:10:30
2020.09.22 - W sprawie zmianu składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 231/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Zarz. Nr 245/2020).Utworzenie dokumentu2020-09-22 12:09:59
2020.09.21 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 października 2017 r. zmienionego Zarządzeniami Nr 297/2018, Nr 395/2018 oraz Nr 130/2019 dotyczącego powoUtworzenie dokumentu2020-09-22 12:01:50
2020.09.22 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon 3-osobowego do siedziby Zamawiającego"Modyfikacja dokumentu2020-09-22 11:33:34Agnieszka Skrzypczak
2020.09.22 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon 3-osobowego do siedziby Zamawiającego"Utworzenie dokumentu2020-09-22 11:33:11Agnieszka Skrzypczak
2020.09.15 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 237/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego... (Zarz. Nr 243/2020).Modyfikacja dokumentu2020-09-22 11:08:09
Protokół nr 5 z dnia 19 listopada 2019r.Publikacja dokumentu2020-09-22 11:00:40
Protokół nr 6 z dnia 11 lutego 2020r.Publikacja dokumentu2020-09-22 10:59:52
Protokół nr 6 z dnia 11 lutego 2020r.Utworzenie dokumentu2020-09-21 16:16:16Adrianna Klupsch
Protokół nr 5 z dnia 19 listopada 2019r.Utworzenie dokumentu2020-09-21 16:15:27Adrianna Klupsch
2020.09.21 Opinia sanitarna PPISWP do spr. IK.6220.13.2020 decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg. bud. zespołu mag. – prod. – usług. z infr. tech.oraz segmentami biur. – socj. w PlewiskachModyfikacja dokumentu2020-09-21 15:50:23Karolina Wiścicka
2020.09.21 Opinia sanitarna PPISWP do spr. IK.6220.13.2020 decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg. bud. zespołu mag. – prod. – usług. z infr. tech.oraz segmentami biur. – socj. w PlewiskachUtworzenie dokumentu2020-09-21 15:50:00Karolina Wiścicka
2020.09.21 Opinia sanitarna PPISWP do spr. IK.6220.13.2020 decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg. bud. zespołu mag. – prod. – usług. z infr. tech.oraz segmentami biur. – socj. w PlewiskachPublikacja dokumentu2020-09-21 15:49:59Karolina Wiścicka
2020.09.04 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Budowę ul. Ognikowej w Komornikach oraz odcinka ul. Malwowej w Komornikach i w Wirach”Modyfikacja dokumentu2020-09-21 13:36:40Agnieszka Skrzypczak