Nabory ogłoszone w 2019 roku

Oferty pracy w samorządzie.

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: RPOD.1.2019

Treść ogłoszenia

treść dokumentu obowiazek inforacyjny ( RODO)

druk - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Rosnówku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 wolne stanowika urzędnicze - ds. planowania przestrzennego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.PL.2.2019

treść ogłoszenia

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika OPS w Komornikach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Komorniki

treścć dokumentu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

treść dokumentu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budowy i remontów dróg

treść dokumentu

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 wolne stanowika urzędnicze - ds. planowania przestrzennego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.PL.1.2019

treść ogłoszenia

Dyrektor: SP nr 2 w Komornikach, SP w Chomęcicach, SP nr 2 w Plewiskach

Treść ogłoszenia

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.RP.1.2019

treść ogłoszenia

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Nr Ref: GN.1.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza Nabór Na Stanowisko ds. budowy i remontów dróg Nr Ref: UG.IK.1.2019

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza Nabór Na Stanowisko ds. budowy i remontów dróg Nr Ref: UG.IK.2.2019

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Socjalny - nabór uzupełniający

Treść ogłoszenia

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

Treść ogłoszenia

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach ogłasza nabór na stanowisko Instruktor zawodu

Treść ogłoszenia