Nabory ogłoszone w 2019 roku

Oferty pracy w samorządzie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek w Urzędzie Gminy Komorniki

treść informacji

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds.płac i ZUS w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: UG.OFJ.3.2019

treść ogłoszenia

druki do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej Nr 2

treść informacji

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds.obsługi biura podawczego w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref:UG.AD.1.2019

treść ogłoszenia

druki do pobrania

obowiązek informacyjny RODO

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Regulamin naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. ochrony środowiska w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.IK.4.2019

Treść ogłoszenia

druki do pobrania

obowiązek informacyjny RODO

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. płac i ZUS w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: UG.OFJ.2.2019

treść ogłoszenia

obowiązek informacyjny -RODO

oświadczenia -druki do pobrania

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wynik Konkursu wyboru Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

treść informacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds.bydowy i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki

treść informacji

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - ds.księgowości budżetowej w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: UG.OFJ.1.2019

treść ogłoszenia

druki do pobrania:

oświadczenia  nr 1

oświadczenie nr 2

obowiązek informacyjny RODO

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. ochrony środowiska w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: IK.3.2019

treść ogłoszenia

druki do pobrania:

oświadczenia nr1

oświadczenie nr 2

Obowiązek informacyjny RODO

Regulamin wynagradzania pracowników Urzedu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: RPOD.2.2019

treść ogłoszenia

Druki do pobrania:

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. budowy i remontów dróg w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref:UG.IK.2.2019

treść ogłoszenia

oświadczenie nr 1 - plik do pobrania

oświadczenie nr 2 - plik do pobrania

Obowiązek Informacyjny - Rekrutacja osoby mającej podjąć pracę/współpracę

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

treść informacji

Wójt Gminy Komorniki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

1. Zarządzenie o ogłoszeniu o konkursie.

2. Ogłoszenie o konkursie.

3. Regulamin konkursu.

Pliki do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy.

2. Oświadczenia.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Klauzula informacyjna RODO.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

treść dokumentu

Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska ds. planowania przestrzennego

treść informacji

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowiko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej w wymiarze pełnego etatu. Nr Ref: RPOD.1.2019

Treść ogłoszenia

treść dokumentu obowiazek inforacyjny ( RODO)

druk - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Rosnówku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 wolne stanowika urzędnicze - ds. planowania przestrzennego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.PL.2.2019

treść ogłoszenia

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika OPS w Komornikach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Komorniki

treścć dokumentu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

treść dokumentu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budowy i remontów dróg

treść dokumentu

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 wolne stanowika urzędnicze - ds. planowania przestrzennego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.PL.1.2019

treść ogłoszenia

Dyrektor: SP nr 2 w Komornikach, SP w Chomęcicach, SP nr 2 w Plewiskach

Treść ogłoszenia

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze pełnego etatu Nr Ref:UG.RP.1.2019

treść ogłoszenia

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Nr Ref: GN.1.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza Nabór Na Stanowisko ds. budowy i remontów dróg Nr Ref: UG.IK.1.2019

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza Nabór Na Stanowisko ds. budowy i remontów dróg Nr Ref: UG.IK.2.2019

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

Treść ogłoszenia

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Socjalny - nabór uzupełniający

Treść ogłoszenia

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach ogłasza nabór na stanowisko Instruktor zawodu

Treść ogłoszenia