Nabory ogłoszone w 2021 roku

Wójt Gminy Komorniki ogłasza ponownie nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .IK.1.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg

druki do pobrania

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Regulamin przeprowadzenia naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .PSZ.1.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych

druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Rewgulamin wynagradzania pracowników samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 stanowiska Strażnika Gminnego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .STG.1.2021

Ogloszenie o naborze na 2 stanowiska Strażnika Gminnego

Druki do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania

Nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Infrastyruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Oświadczenia  - druk do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania praconików samorządowych