Nabory ogłoszone w 2021 roku

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. budowy i remontów dróg Nr Ref: UG.IK.2.2021

Treść ogłoszenia o naborze

Druki do pobrania

Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Regulamin przeprowadzenia naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.: UG.IK.1.2021

Treść ogłoszenia o naborze

Druki do pobrania

Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Regulamin przeprowadzenia naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach

Treść ogłoszenia

Przedszkole Samorządowe „Słoneczko” w Rosnówku z oddziałem zewnętrznym w Szreniawie zatrudni Pedagoga Specjalnego

Przedszkole Samorządowe „Słoneczko” w Rosnówku z oddziałem zewnętrznym  w Szreniawie

zatrudni nauczyciela współorganizującego proces kształcenie oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm dziecięcy.

Praca na ½ etatu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny 618 301 873 lub mailowy: sekretariat@przedszkolerosnowko.pl

Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek w Plewiskach

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki z treścią ogłoszenia o konkursie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.

Treść informacji

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.: UG.IK.1.2021.

treść ogłoszenia o naborze

druki do pobrania

Regulamin Wynagradzania pracowników Urzedu Gminy Komorniki

Regulamin przeprowadzenia naboru

Unieważnienie Konkursu na Dyrektora Przedszkola im. Króla Maciusia w Komornikach.

Treść Zarządzenia

II Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Komorniki.

Treść informacji o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Komorniki.

Treść informacji o wyniku naboru

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki z treścią ogłoszenia o konkursie

Konkurs na Dyrektora Przedszkola Króla Maciusia I w Komornikach

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki z treścią ogłoszenia o konkursie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds.eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.: UG.IK.1.2021

Treść ogłoszenia

Druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska Strażnika Straży Gminnej - Straż Gminy Komorniki w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wynikach nabopru na 2 stanowiska Strażnika Gminnego - Straż Gminy Komorniki.

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień w wymiarze 3/4 etatu Nr Ref.:UG .ROS1.2021

treść ogłoszenia o pracę na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień

druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza ponownie nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .IK.1.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg

druki do pobrania

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Regulamin przeprowadzenia naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .PSZ.1.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych

druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Rewgulamin wynagradzania pracowników samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 stanowiska Strażnika Gminnego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .STG.1.2021

Ogloszenie o naborze na 2 stanowiska Strażnika Gminnego

Druki do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania

Nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Infrastyruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Oświadczenia  - druk do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania praconików samorządowych