Nabory ogłoszone w 2020 roku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej.

Informacja o wyniku naboru - Referat Podatkowy

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniecze ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej w Referacie Podatkowym w Urzędzie Gminy Komorniki - Nr Ref.:UG.R.POD.3.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Podatkowego

Oświadczenia  - druk do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania praconików samorządowych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. widykacji i ksiegowości.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. windykacji i ksiegowości w referacie podatkowym.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. budowy i remontów dróg

Wyniki naboru na stanowisko ds. budowy i remontów dróg w wydziale Infrastruktury Komunalnej,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. księgowości i windykacji w Referacie Podatkowym w Urzędzie Gminy Komorniki - Nr Ref.:UG.R.POD.2.2020

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji podatkowej w Referacie Podatkowym W Urzędzie Gminy Komorniki.

druki do pobrania - oświadczenie

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamin wynagradziania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniecze ds. budowy i remontów dróg - Nr Ref.:UG.IK.1.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy i remontów dróg w wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

druki do pobrania - oświadczenia

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamin wynagradzania pracowników Urzedu Gminy Komorniki

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w wydziale Finansowo Ksiegowym .

Informacja o wynikach naboru  na stanowisko ds. księgowości budżetowej w wydziale Finansowo Ksiegowym w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej.

Informacja o wynikach naboru - Referat Podatkowy

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniecze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Komorniki - Nr Ref.:UG.FK.1.2020

Treść ogłoszenia - Nabór - stanowisko ds. ksiegowosci budżetowej

druki ośwaidczeń

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamina wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzedniecze ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej w Urzędzie Gminy Komorniki - Nr Ref.:UG.R.POD.1.2020

Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

druki do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania pracowników UG-Komorniki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

Treść ogłoszenia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach

Treść ogłoszenia