Jesteś tutaj:   

Archiwum

2006.11.15 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika ds. planowania przestrzennego

  

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

 

 

Na stanowisko pracownika ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana  

 

Pani  Katarzyna Kubinek-Waliszka

 

zamieszkała w Suchym Lesie

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Katarzyna Kubinek-Waliszka  uzyskała największa ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                             Z-ca Wójta

inż. Aleksander Klemczak

 

 

Komorniki, 15.11.2006 r.

 

Lista wiadomości
URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Urzędnicze Nr Ref: UG - RP.1.2011PRACOWNIK DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW, OPŁAT ORAZ NALEŻNOŚCI Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Komorniki.
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU /ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko ds. obywatelskich
URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO / Urzędnicze / Nr Ref: UG - WO.1.2011 Pracownik ds. obywatelskich
Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu na dyr. Przedszkola w Rosnowku
Informacja o wynikach naboru na stanowisko strażnika Straży Gminnej
Nr Ref. UG –KSG/09
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowo- Księgowym w wymiarze pełnego etatu(Nr Ref.: UG/FK/2010)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ksiegowości podatkowej w Urzędzie Gminy Komorniki
Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ Gminy Komorniki.(2 – etaty) Nr Ref. UG –SSG / 2011
URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Urzędnicze Nr Ref: UG - FK.1.2012 INSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Komorniki.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rosnówku
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Komorniki
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. finansowania i przygotowania do realizacji inwestycji komunalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w wym
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko ds. promocji gminy i funduszy unijnych Nr Ref.: UG-PG/11
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na dwa stanowiska Strażników Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Komorniki
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Komorniki
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. obsługi biura podawczego wymiar czasu pracy 3/5 etatu
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU /ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko pracownik ds. księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych. NR
SPROSTOWANIE Wójta Gminy Komorniki do ogłoszonego naboru z dnia 5 grudnia 2011 r. na wolne stanowisko Urzędnicze Nr Ref: UG - RP.1.2011 „pracownik do spraw księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych”
Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu naboru NR Ref. UG-FK.1.2012
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Straży Gminnej Gminy Komorniki
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. finansowania i przygotowania do realizacji inwestycji komunalnych - 3/5 etatu
LISTA KANDYDATÓZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU/ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko ds. planowania przestrzennego
Nabór Stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - konkurs na dyrektora przedszkola w Rosnówku
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU /ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko ds. księgowości budżetowej NR Ref. UG/FK/2010
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. obsługi biura podawczego w Wydziale Organizacyjnym w wymiarze 3/5 etatu (Nr Ref.: UG/OR/2010)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Komorniki
Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Rosnówku
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej (NR Ref.: UG/FK/2010)
Ogłoszenie (ponowne)o konkursie na dyrektora przedszkola w Rosnówku
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Stanowisko ds. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Wydziale Planowania Przestrzennego (Nr Ref.: UG- PL/2010)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zgodnie z ogłoszonym naborem na stanowisko Strażnika Straży Gminnej Gminy Komorniki
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Lista Kandydatów Ref. UG-KSG/09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds.inwestycji i remontów
Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór
Informacja w sprawie ogłoszonego naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów z dnia 03.04.2009 r.