Jesteś tutaj:   

Archiwum

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i lokalowych w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunalnych i lokalowych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. komunalnych i lokalowych w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref:GN.2.2017

Nabór na stanowisko ds. komunalnych i lokalowych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. społecznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref:IK.1.2017

Nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wyniku nabory - stanowisko ds.profilaktyki i uzalżnień

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. profilaktyki i uzależnień w Urzędzie Gminy Komorniki (1/2 etatu) Nr Ref:ROS.1.2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. profilaktyki i uzaleznień

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. asystent Wójta w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inspektor asystent Wójta Nr Ref:UG.8.2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inspektor asystent Wójta

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów.

Informacja o wyniku naboru wo wydziału Inwestycji i Remontów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i lokalowych.

Informacja o wyniku naboru ds. komunalno lokalowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i remontów Nr Ref: WI.1.2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wynikach naboru 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. oświaty.

Informacja o wynikach naboru 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. społecznych

Nabór na stanowisko ds. społecznych w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej Nr Ref: R.Pod.1.2017

Nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.7.2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych i lokalowych w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.6.2017

Ogłoszenie o naborze stanowisko ds. komunalnych i lokalowych

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska strażników Straży Gminnej w Komornikach

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowika do Straży Gminnej w Komornikach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref.: UG.5.2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska strażników gminnych w Straży Gminnej w Komornikach

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Administracyjnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Administracyjnego

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska ds. księgowości budżetowej.

Informacja o wynikach naboru

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola "Wesoła Kraina" w Wirach.

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie - załącznik do Zarządzenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie - załącznik do Zarządzenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie - załącznik do Zarządzenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie - załącznik do Zarządzenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.4.2017

nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnetrznych

Regulamin naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska strażnicy Straży Gminnej Nr Ref: STG.1.2017

nabór - dwa stanowiska  - straznicy Straży Gminnej w Komornikach

Regulamin naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.1.2017

Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.PL.1.2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodraki Gruntami

Regulamin przeprowadzenia naboru

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska ds.księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Komorniki

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.2.2017

Nabór na stanowisko kierownicze

Regulamin naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budowy i remontów dróg

Informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami - na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. gospodarki gruntami - na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.IK.1.2016

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy i remontów dróg

Regulamin przeprowadzenia naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Audytora wewnetrznnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach ogłasza nabór kandydatów do pracy w nowej szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

ogłasza nabór kandydatów

na następujące wolne stanowiska pracy:

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

nauczyciel świetlicy

nauczyciel - bibliotekarz

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

pedagog

psycholog

logopeda

terapeuta pedagogiczny

 

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 i 2281)”
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (skan lub kserokopia)
 • dokumenty potwierdzające awans zawodowy (skan lub kserokopia).

 

Tryb przeprowadzania naboru:

 • termin składania ofert do dnia 27 maja 2016r.
 • zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres: sp2.plewiska@onet.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach
 • zatrudnienie nastąpi z dniem 1 września 2016r. 

 

sekretarz

referent ds. administracyjno-biurowych

woźny

sprzątaczka

 

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 i 2281)”,
 • w przypadku pracowników administracyjno - biurowych dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (skan lub kserokopia).

 

Tryb przeprowadzania naboru:

 • termin składania ofert do dnia 27 maja 2016r.
 • zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres: sp2.plewiska@onet.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach
 • zatrudnienie od sierpnia 2016r. 

 

Zastrzegam sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

dr Marlena Woźniak

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Komornik Nr Ref: UG.FK.1.2016

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze - ksiegowość budżetowa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komorniki Nr Ref: UG.AUDYT.1.2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Informacja o wynikach konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Komornikach

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Komornikach

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Komornikach Nr Ref: UG.SSG.2.2016

Ogłoszenie o naborze - Strażnik Straży Gminnej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Komornikach

Informacja o wyniku naboru

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie - załącznik do Zarządzenia 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach do spraw świadczeń rodzinnych

N abór na dwa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Komornikach Nr Ref: UG.SSG.1.2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Straży Gminnej w Komornikach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego.

Informacja o wyniakach naboru na stanowisko ds.planowania przestrzennego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obywatelskich

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obywatelskich

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich Nr Ref: UG.WO.1.2015

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy - druk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego Nr Ref: UG.PL.1.2015

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów

Wyniki naboru na stanowisko do spraw inwestycji iremontów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów Nr Ref: UG.WI.1.2015

Ogłoszenie o Naborze na wolne stanowisko ds.inwestycji i remontów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budowy i remontów dróg.

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy i remontu dróg Nr Ref: UG.IK.2.2015

Ogłoszenie o naborze  Nr Ref: UG.IK.2.2015

Przedłużenie terminu składania ofert pracy Nr Ref: UG.IK.2.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika do wydziału infrastruktury komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Infromacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi biura podawczego.

wyniki naboru biuro podawcze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

Wyniki naboru - podatki

Wójt Gminy Komorniki OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr Ref.: UG.IK.1.2015

Nabór na wolne stanowisko Kierownicze

URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO urzędnicze ds. obsługi biura podawczego do Wydziału Organizacyjnego Nr Ref: UG.OR.1.2015

Nabór na wolne stanowisko urzednicze w  wydziale organizacyjnym - biuro podawcze

URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO urzędnicze ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej Nr Ref: UG.RP.1.2015

Nabór na wolne stanowiko urzednicze w Referacie Podatkowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. informacji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Komorniki

Informacja o wynikach naboru

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO urzędnicze ds. informacji i komunikacji społecznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji i komunikacji społecznej

Urząd Gminy Komorniki Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat planistycznych i adiacenckich.

Ogłoszenie o naborze na wone stanowisko urzędnicze ds. opłat planistycznych i adiacenckich.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. działalności gospodarczej i spraw obywatelskich

Informacja o wyniku naboru

URZĄD GMINY KOMORNIKIOGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Urzędnicze Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i spraw obywatelskich

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komorniki

Urząd Gminy Komorniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych - Nr Ref.: UG-RP.1/2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu na dyr. Przedszkola w Rosnowku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko strażnika Straży Gminnej

Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowo- Księgowym w wymiarze pełnego etatu(N

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ksiegowości podatkowej w Urzędzie Gminy Komorniki

Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. opłat planistycznych i adiacenckich w Urzędzie Gminy Komorniki

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORUNa dwa stanowiska Strażników Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Komorniki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru